Consultanta si Evaluare de Risc

In conformitate cu noile prevederi legale din domeniu, conform prevederilor din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, BPSecurity ofera serviciul de consultanta si evaluare de risc.

Serviciul de consultanta se defineste astfel:

 1. a) asistenta cu privire la activitatile de paza a obiectivelor, a transporturilor de bunuri si valori importante,  protectie specializata a persoanei – garda de corp;
 2. b) intocmirea de analize, evaluari si rapoarte asupra riscurilor la adresa securitatii persoanei, proprietatii sau mediului.

Astfel,  in conformitate cu prevederile HOTARARII Nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, adoptarea masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor prevazute de lege se realizeaza pe baza unei analize de risc la securitate fizica,  iar elaborarea analizei de risc la securitate fizica se face potrivit instructiunilor emise de Ministrul Administratiei si Internelor.

Necesitatea evaluarii de securitate rezida din prevederile Anexei NORMELOR METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor. Acestea prevad urmatoarele:

 1. Adoptarea masurilor de securitate prevazute la alin. (1) se realizeaza in conformitate cu analiza de risc efectuata de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experti abilitati, care detin competente profesionale dobandite pentru ocupatia de evaluator de risc la securitatea fizica.
 2. Pana la adoptarea standardului ocupational pentru ocupatia de evaluator de risc la securitatea fizica, analizele de risc pot fi elaborate de specialisti cu o vechime in domeniul evaluarii riscului la securitatea fizica mai mare de 5 ani.
 3. Analiza de risc la securitate fizica trebuie sa asigure identificarea vulnerabilitatilor si a riscurilor, determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizica si sa indice masurile de protectie necesare obiectivului analizat.
 4.  Unitatea de politie competenta teritorial analizeaza planul de paza si acorda avizul de specialitate in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii solicitarii.
 5. Avizul de specialitate se acorda daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
 6. a) planul de paza contine toate datele si informatiile prevazute la art. 5 alin. (3) din Lege;
 7. b) beneficiarul face dovada dreptului de proprietate sau de folosinta asupra obiectivului ce urmeaza a fi asigurat cu paza;
 8. c) exista un contract de prestari de servicii incheiat cu respectarea prevederilor legale si in termen de valabilitate cu o societate specializata de paza si protectie ce detine licenta de functionare valabila, in cazul in care paza se efectueaza prin astfel de societati;
 9. d) analiza de risc la securitatea fizica a fost efectuata potrivit prezentelor norme metodologice.